วิธีขึ้นรถบัส

Icon CITY LOOP

1. กรุณาขึ้นจากประตูด้านหน้าของรถบัส

Figure
จากประตูหลัง

2. กรุณาแสดงบัตรโดยสารประเภท 1 วัน/2 วันแก่คนขับ หรือชำระค่าโดยสารด้วยเงินสดหรือบัตร IC เมื่อขึ้นรถ

หากคุณชำระด้วยเงินสด ให้ใส่จำนวนเงินให้พอดีในตู้หยอดเงินค่าโดยสาร หากคุณต้องการแลกเงินสำหรับค่าโดยสาร โปรดทำการแลกเงินล่วงหน้าจากหน้าตู้หยอดเงิน

Figure
เครื่องเก็บค่าโดยสารแบบหยอดเหรียญ
Figure
ทอนเงิน

3. กดกระดิ่งเมื่อมีการประกาศจุดหมายปลายทางของคุณเพื่อให้คนขับรถบัสทราบว่าคุณต้องการลงจากรถ

Figure
กดกริ่งเพื่อต้องการลงรถ

4. เมื่อถึงที่หมายแล้ว ให้ลงที่ประตูด้านหลัง


Icon Port Loop

1. กรุณาขึ้นจากประตูด้านหลังของรถบัส

Figure
จากประตูหน้า

2. กดกระดิ่งเมื่อมีการประกาศจุดหมายปลายทางของคุณเพื่อให้คนขับรถบัสทราบว่าคุณต้องการลงจากรถ

Figure
กดกริ่งเพื่อต้องการลงรถ

3. กรุณาแสดงบัตรโดยสารประเภท 1 วัน/2 วันแก่คนขับ หรือชำระค่าโดยสารด้วยเงินสดหรือบัตร IC เมื่อลงจากรถ

หากคุณชำระด้วยเงินสด ให้ใส่จำนวนเงินให้พอดีในตู้หยอดเงินค่าโดยสาร หากคุณต้องการแลกเงินสำหรับค่าโดยสาร โปรดทำการแลกเงินล่วงหน้าจากหน้าตู้หยอดเงิน

Figure
เครื่องเก็บค่าโดยสารแบบหยอดเหรียญ
Figure
ทอนเงิน

4. เมื่อถึงที่หมายแล้ว ให้ลงที่ประตูหน้า


Manners on a Bus

  • กรุณางดใช้โทรศัพท์มือถือภายในรถ และกรุณาตั้งค่าเป็นโหมดเงียบ
  • กรุณางดสูบบุหรี่ภายในรถโดยสาร
  • กรุณาอย่าส่งเสียงดังบนรถบัส
  • กรุณางดจองที่นั่งโดยการวางสัมภาระ
Figure
Figure