เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อ Covid-19

เกี่ยวกับพนักงานประจำรถ

  • พนักงานประจำรถสวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงาน
Figure
  • พนักงานประจำรถล้างมือ บ้วนปาก และฆ่าเชื้อที่มือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้เรายังตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายเมื่อมาทำงาน
Figure
  • มีระบบระบายอากาศภายในรถ ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนถ่ายอากาศในรถ
Figure
  • มีการทำความสะอาดภายในรถหลังการใช้งาน และมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นระยะ
Figure

ขอความร่วมมือจากลูกค้า

  • กรุณาสวมหน้ากากอนามัยเมื่อใช้บริการรถบัส
Figure
  • เมื่อขึ้นรถ กรุณาฆ่าเชื้อที่มือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ มีน้ำยาฆ่าเชื้อตั้งอยู่ด้านหน้ารถ
Figure
  • กรุณางดเว้นจากการพูดคุย
Figure
  • โปรดให้ความร่วมมือ รักษามารยาทในการไอ
Figure
  • ขอความร่วมมือในการนำขยะกลับด้วย
Figure

บริษัทเราดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า